Wednesday, 1 February 2012

Uji Minda

Assalamualaikum adik-adik.

Setelah adik mempelajari beberapa persoalan mengenai Ibadah Puasa, cuba adik jawab soalan-soalan di bawah. Cuba adik-adik buat latihan berikut bagi melihat sama ada adik dapat memahami atau tidak apa yang telah dipelajari dalam blog ini. Kenalpasti apa yang belum di kuasai dan baca semula apa yang belum di kuasai tadi. Semoga adik-adik dapat memahami dan mempelajarinya dengan baik. InsyaAllah.
Jawab semua soalan berikut

1. Ibadat puasa termasuk dalam salah satu rukun Islam.

i. Jelaskan pengertian puasa dari segi bahasa dan istilah.
ii. Bilakah puasa difardukan?
iii. Terangkan rukun-rukun puasa.
iv. Tuliskan dalil naqli kewajipan puasa.

2. Terangkan tiga syarat sah puasa.

3. Senaraikan tiga perkara sunat dan tiga perkara makruh puasa.

4. Huraikan tiga hikmat berpuasa kepada individu.

No comments:

Post a Comment